Reglement

 

 

REGLEMENT

 

Deltakere til og med 17 år

Alle deltakere til og med 17 år må ha med samtykkeskjema underskrevet av deres foreldre eller verge for tillatelse for å delta på dette arrangementet. Samtykkeskjema vil bli lagt ut etterhvert.

 

Identifikasjon

Alle deltakere må kunne identifisere seg med gyldig legitimasjon, dvs med bilde. Dette er nødvendig for å ha komplett oversikt over alle deltakere.

 

Alkohol og rusmidler

All alkohol og rusmidler er strengt forbudt på dette arrangementet både innendørs og utendørs. Berusede personer vil ikke bli sluppet inn. All alkohol vil bli beslaglagt og tømt ut. Alle andre rusmidler som er ulovlig i Norge er strengt forbudt. Brudd på denne regelen vil føre til øyeblikkelig utkastelse uten refusjon av billettutgifter eller andre utlegg.

 

Soving

Soving er kun tillatt på angitt rom og garderobe. Det er ikke tillatt å sove inni i spill salen, i kafeteriaen eller utendørs. Gjenlagt/gjenglemt soveutstyr vil bli fjernet og kan fås tilbake ved å ta kontakt med oss.

 

Ingen adgang uten billett

Alle forsøk på å komme inn til arrangementet uten gyldig er adgangskort er strengt forbudt. Forsøk på forfalskede adgangskort vil få resultere i bortvisning fra området.

 

Salg

Kommersielt salg av gjenstander og varer er forbudt så lenge det ikke er bedt om tillatelse fra arrangørene før arrangementet starter.

 

Nettverksmarkedsføring eller multi-level marketing-business er ikke tillatt. All salg av koffeinprodukter eller energidrikker som ikke er tillatt i Norge er strengt forbudt, også fra person til person. Hvis du tar med til personlig bruk er det på eget ansvar.

 

Nødsituasjon

Hvis det skulle oppstå en nødsituasjon, gå til nærmeste nødutgang. Ikke ta med noen av dine personlige eiendeler, heller ikke din pc. Følg alle ordre gitt av crew. Hvis du skulle oppdage brann, utløs brannalarmen, ring 110, eller kontakt en i crew. Hvis brannalarmen går, slå umiddelbart av all musikk/lyd og følg alle beskjeder fra crew og politi/brannvesen.

 

Tyveri

Vennligst ikke legg igjen verdisaker synlig. Alle verdisaker tas med og oppbevares på eget ansvar. Arrangøren kan ikke stå ansvarlig for tap av personlige eiendeler, men vil selvfølgelig assistere med det arrangøren kan bidra med. Hvis noe skulle forsvinne kontakt crew’et i tilfelle vi har fått inn gjenstanden. Du vil da få den tilbake så lenge du kan bevise at den er din.

 

Sporing på nettverket og internettbruk

Arrangøren har mulighet til å benytte nettverkssporing av alle maskiner dersom dette er nødvendig. All internettbruk som strider med norsk lov kan, og vil bli forfulgt. De aktuelle deltakerne vil bli bortvist fra arrangementet og anmeldt til Politiet.

 

Konstruksjonsregler

Du har ikke lov til å medbringe hyller eller andre konstruksjoner på BM LAN. Det er lov til å ha med egen stol, men arrangøren kan si nei til stoler som tar mer enn unødvendig plass.

 

Hvitevarer

Hvitevarer som kjøleskap, kaffetrakter, og lignende er ikke tillatt da dette vil kreve for mye strøm.

 

Musikk

Det er ikke tillatt å medbringe høyttalere på BM LAN.

 

Trenger du mer informasjon?

Hvis du skulle ha spørsmål angående sikkerhet eller medisinske spørsmål, eller har informasjon du ønsker vi skal være klar over er du velkommen til å snakke med oss bak scenen eller sende en mail til nhatruo@skedsmo.kommune.no Vi har taushetsplikt om all informasjon du gir oss!

 

Brudd på regler

BM LAN FORBEHOLDER SEG RETTEN TIL EN HVER TID Å BORTVISE PERSONER SOM BRYTER VÅRT REGLEMENT ELLER BRYTER NORSK LOV, UTEN REFUSJON AV BILLETTER, REISEUTGIFTER ELLER ANDRE UTLEGG. DISSE REGLENE KAN OGSÅ UNDER ALLE OMSTENDIGHETER ENDRES.