Nyheter

BMLAN 28-30 April 2017

Sett av helgen ! Kom på LAN på Kjeller Skole.

Vi starter kl 18:00 på fredag 28 April og arrangement slutter lørdag 30 April kl 12:00